Transportsæd kan bestilles via bestillingsformularen på vores hjemmeside eller mandag, onsdag, fredag og lørdag mellem kl. 7:00 - 9:00
på tlf. 40465095 (Kaj), eller evt. på mail: kaj.rosenlund@stutteriask.dk