Persondatapolitik – Stutteri Ask A/S

Hos Stutteri Ask A/S (”Stutteri Ask”, ”os”, ”vi” eller ”vores”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for Stutteri Asks måde at behandle dine personoplysninger på. I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores hjemmeside.

 

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

 

Ovennævnte hjemmesider er drevet og ejet af:

Stutteri Ask A/S
Fynshovedvej 417
5390 Martofte
CVR-nr.: 15105716
Tlf. + [45] 6534 1565
e-mail: mail@stutteriask.dk

 

2. Indsamling af personoplysninger

 

Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger om dig. De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, oplysninger om et online køb og om din navigation på hjemmesiden.

Når du bruger vores købstjenester online, behandler vi transaktionsrelaterede personlige data, f.eks. for- og efternavn, post- og forsendelsesadresse, telefonnummer, e-mail adresse og eventuelle betalingsoplysninger.


Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling.

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 

  • Når du bestiller varer eller tjenester online på vores hjemmeside
  • Når du deltager i et af vores stævner, kåringer eller øvrige arrangementer
  • Når du på anden vis kontakter os via mail eller telefon


Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med tilmelding til stævner, konkurrencer og andre aktiviteter anvender eksterne hjemmesider og tjenester, ligesom vi anvender sociale medier, eksempelvis Facebook til tilmelding til arrangementer.

 

Vi tager løbende billeder og/eller videooptagelser med henblik på at kunne dele de aktiviteter, der foregår hos os. Dette sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder vil vi indhente dit samtykke, såfremt det er påkrævet.

 

 

3. Anvendelse af personoplysninger


Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

 

  • Gennemførelse af ordrer på varer eller andre tjenester
  • Deltagelse i stævner, kåringer eller andre arrangementer
  • Fremsendelse af andet markedsføringsmateriale, herunder invitationer til events
  • Øvrige markedsføringstiltag, herunder pressemeddelelser i forbindelse med stævner og andre events

Når du bestiller varer eller tjenesteydelser via vores hjemmeside bruger vi dine personoplysninger til at ekspedere og levere din ordre. 

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.

Billeder og/eller videooptagelser deles på vores hjemmeside og/eller sociale medier med henblik på at dele vores aktiviteter og begejstring for ridesporten.

 

4. Videregivelse til andre dataansvarlige

 

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt og kun i nødvendigt omfang for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, eller hvis du har givet dit samtykke.

Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til: (i) det lager/fragtfirma vi benytter til brug for vareleverance eller andre forsendelser; (ii) leverandører vi samarbejder med i forbindelse med stævner og andre aktiviteter, herunder for at yde services til dig i den forbindelse; eller (iii) hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

Når vi anvender Facebook og andre sociale medier enten til tilmelding til arrangementer eller til at dele billeder og/eller videooptagelser, sker det i henhold til gældende betingelser for det pågældende sociale medie.

 

5. Sletning af personoplysninger


Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 3. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

 

6. Cookies


Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookie politik, som du kan finde her.

 

7. Sikkerhed

 

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

 

8. Dine rettigheder

 

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personoplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

 

9. Tilbagekaldelse af samtykke

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os påmail@stutteriask.dk eller Tlf. +45 6534 1565.

 

10. Links til andre websites mv.

 

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

 

11. Ændringer af oplysninger mv.

 

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personoplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på følgende adresse/telefon/mail:

Stutteri Ask A/S
Fynshovedvej 417
5390 Martofte
CVR-nr.: 15105716
Tlf. + [45] 6534 1565
e-mail:
mail@stutteriask.dk

 

12. Klageadgang

 

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 14 ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

 

Denne persondatapolitik blev sidst revideret den 31. maj 2018